1. Vispārīgi noteikumi

1.1 Šie pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Pircēja un SIA Finola Group (turpmāk tekstā – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, kad Pircējs pērk preces e-veikalā.

1.2 Preču fotoattēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no parādītajiem. Iesniegtās fotogrāfijas nevar izmantot par pamatu prasījumiem. Produkts tiek uzskatīts par kvalitatīvu, ja tas atbilst tiešsaistes veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.

  1. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Pirkuma un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs ir izveidojis iepirkumu grozu e-veikalā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un izlasījis šos noteikumus, noklikšķina uz “Es apstiprinu pasūtīt “pogu un ir derīga līdz pilnīgai izpildei.

2.2. Katru līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, aizsargā SIA Finola Group.

  1. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

3.2. Pircējam (patērētājam) ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju, rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam 7 darba dienu laikā no preču piegādes dienas, saskaņā ar 2001. gada 17. augusts Ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 258 “Par preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšanu, ja līgumi tiek slēgti ar sakaru līdzekļiem”

  1. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam jāpieņem pasūtītās preces un jāmaksā preču cena un to piegāde.

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

4.3. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas, un Pārdevējs apņemas izpildīt pirkšanas un pārdošanas līgumu tikai tad, kad Pārdevējs saņem Pircēja bankas paziņojumu par samaksu par izvēlētajām precēm. Pircējam jāapstiprina maksājuma uzdevums ne vēlāk kā 24 stundas pēc noklikšķināšanas uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”. Ja maksājuma uzdevums šajā termiņā netiek apstiprināts, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pārdošanas līguma.

4.4. Pircējam ir jāievēro citas prasības, kas noteiktas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

  1. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina sabojāt e-veikala darbību vai stabilu darbību, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt (pārtraukt) viņa piekļuvi e-veikalam.

5.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt e-veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma.

5.3. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

  1. Pārdevēja pienākumi

6.1. Radīt apstākļus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.

6.2. Organizēt Pircēja pasūtīto preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi.

6.3. Pārdevējs nopietnu apstākļu gadījumā, nespējot piegādāt pasūtītās preces Pircējam, apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu preci, un, ja Pircējs atsakās pieņemt preču analogu, 5 dienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto naudu. darba dienas. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.

  1. Preču piegāde

7.1. Preces uz Pircēja rēķina piegādā transporta uzņēmums.

7.2. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 3 darba dienu laikā no saņemtā maksājuma par precēm un preču transportēšanas. Preču piegāde tiek veikta visā Lietuvā, izņemot Kuršu kāpu.

7.3. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, apjoma, izmēriem un piegādes vietas, tāpēc galīgo cenu redzēsiet tikai pēc pasūtījuma noformēšanas.

7.4. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un klāsts.

7.5. Ja Pircējs pamana sūtījuma pārkāpumu, preču daudzums, kvalitāte un sortiments neatbilst, Pircējs nedrīkst sūtījumu pieņemt un to atzīmēt pavadzīmē. Pēc tam, kad pircējs pieņem sūtījumu un bez komentāriem paraksta pavadzīmi, tiek uzskatīts, ka piegādātajam sūtījumam nav defektu, preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pārdošanas līguma nosacījumiem.

  1. Preču atgriešana

8.1. Ja Pircējs (patērētājs) atsakās no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kā paredzēts Noteikumu 3.2.punktā, preces 7 dienu laikā pēc Pircēja rakstiska paziņojuma par atteikšanos no līguma tiek atgrieztas Pārdevēja kontā. pirkšana un pārdošana. Preces, kuras pircējam (patērētājam) nepatīk forma, izmērs, krāsa, modelis vai pilnīgums (izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētos izņēmumus) tiek aizstātas vai pieņemtas no Pircēja 14 dienu laikā no piegādes līdz plkst. tuvākā SIA Finola Group filiāle. Garantijas aprūpe – priekšmetu atgriešana notiek saskaņā ar 2001 29. jūnijs Ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu” preces tiek atgrieztas uz Pircēja rēķina.

8.1.1. Preces tiek atgrieztas oriģinālā preču un sūtījuma iepakojumā (ar instrukcijām un garantijas talonu, ja tas tiek piegādāts kopā ar preci). Atgriežoties, jāpievieno rēķina oriģināls, ko saņemat ar pabeigtu preci.

8.1.2. Pircējs ir atbildīgs par preces montāžu un iepakošanu. Ja prece nav nokomplektēta un pareizi iesaiņota, Pārdevējs nepieņem atgriezto preci.

8.1.3. Preces netiek atņemtas, ja tās ir lietotas un / vai sabojātas un / vai ir zaudējušas izskatu (preču vai to iepakojuma izmaiņas, kas bija nepieciešamas preču pārbaudei, netiek uzskatītas par būtiskām izskata izmaiņām) preču).

8.2. Ja piegādātais produkts neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam ir tiesības pa e-pastu pieteikties par preces nomaiņu vai atgriešanu.

  1. Atbildība

9.1. Puses ir atbildīgas par pirkuma un pārdošanas līguma pārkāpumu, kas noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9.2. Ņemot vērā Lietuvas Republikas Elektroniskā paraksta likuma 8. pantu. 3 d. Pircējs piekrīt Pārdevējam, ka apstiprinājumam par Pircēja rīcību e-veikalā ar pieslēguma datiem (identifikācijas kodu) uz e-veikalu ir Elektroniskā paraksta likuma 8. pants. 1 d. elektroniskā paraksta noteiktais juridiskais spēks (t.i., tam ir tāds pats juridiskais spēks kā parakstam rakstveida dokumentos un tas ir atļauts kā pierādīšanas līdzeklis tiesā). Pircējam ir jāaizsargā un neizpauž savus pieteikšanās datus e-veikalā, jānodrošina, lai dati būtu zināmi tikai viņam pašam un tos izmantotu tikai pats, kā arī nepārsūtītu un citādi neļautu citiem personām piekļūt datiem vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieteikšanās dati, iespējams, kļuvuši zināmi citai personai, nekavējoties informējiet Pārdevēju, kā arī nekavējoties informējiet Pārdevēju par e-veikala pieteikšanās datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja identifikācijas kodu, tiek uzskatītas par Pircēja veiktajām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot saites Pārdevēja e-veikalā.

9.4. Bojājumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus.

  1. Informācijas sūtīšana

10.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

10.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz finoladream@gmail.com.

  1. Nobeiguma noteikumi

11.1. Visi strīdi, kas rodas no pirkuma un pārdošanas līguma starp Pircēju un Pārdevēju vai saistībā ar to, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek atrisinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.